Povrchová a prostorová dezinfekce

Dezinfekce je proces, který ničí škodlivé patogeny (viry, bakterie, plísně, spory). V současné situaci jsou na pořadu dne zvýšené nároky na hygienickou čistotu společných prostor. A to:

  • v pracovním prostředí,
  • ve veřejných prostorách,
  • v domácnostech.

Používáme profesionální ULV generátor na bázi studené mlhy a dezinfekční přípravky, které ničí viry, bakterie, mykobakterie, houby vč. jejich zárodků. Svým účinkem odstraňují pachy (což je skvělý doplňkový efekt např. v šatnách, kde může být zvýšený organický zápach třeba z pracovní obuvi).

Co vše je třeba dezinfikovat

Dezinfikují se veškeré prostory, kde se pohybuje větší počet osob. A dále rizikové prostory, vzduchotechnika/klimatizace, dopravní prostředky a další. Díky našemu technickému vybavení jsme schopni ošetřit velké objekty, jako jsou výrobní haly, patrové kancelářské budovy, skladové haly apod.

Jaké přípravky používáme

Používáme roztok GCA D, který obsahuje nanočástice zlata, stříbra a mědi, hubí bakterie i viry včetně COVID-19 a neškodí lidskému organismu, potravinám ani materiálům. Prostředek je na přírodní bázi. Ministerstvem zdravotnictví schválená virucidní dezinfekce na všechny povrchy. GCA D je nechlorová koncentrovaná dezinfekce ředitelná vodou. Neabrazivní, neničí dezinfikovaný povrch.

Tajemství účinnosti GCA D spočívá v jeho dvoufázové aktivitě hlavních složek. Útočí na buněčnou membránu mikrobů a stříbro rozdrcené díky monoionické technologii do velikosti nanočástic (<0,2 nm) proniká dovnitř patogenních buněk a trvale je ničí. Tato kombinace zvyšuje účinek složek více než stonásobně. GCA D je bezpečný přípravek, který neohrožuje lidské zdraví a při jehož aplikaci nehrozí kontaminace chemickými látkami.

Co vám pravidelná dezinfekce přinese

  • Jedná se o efektivní a jednoduchý krok ke zlepšení pracovního prostředí.
  • Ochrání zdraví vašich zaměstnanců, partnerů a návštěv.
  • Sníží riziko možné pracovní neschopnosti v době chřipkové a jiné epidemie.

Rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku s ohledem na konkrétní požadavek prostor určené k dezinfekci.