Facility management a property management

Facility management je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. Podpůrnými činnostmi se rozumí ty procesy, které nesouvisí s hlavním předmětem činností firmy. Mezi podpůrné procesy tak můžeme zařadit např. správu vozového parku, řízení energií, řízení externích vztahů, evidenci majetku, řízení nájmů atd.

Předmětem Property a Facility managementu je optimalizovat řízení správy majetku a podpůrných procesů. Cílem jsou celkové úspory v podpoře a správě majetku, rychlejší vyřízení požadavků, efektivnější využívání majetků a podpora všech uživatelů nemovitostí respektive zaměstnanců společností. Konečným důsledkem v oblasti základních činností společností je zvýšení produktivity práce vlivem nižších ztrátových časů (zvýšení produktivity).

Jiná definice říká, že Facility management a Property management „má za cíl integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost společnosti“.

Mezi hlavní činnosti Facility a Property managementu patří zejména:

  • provoz, údržba a servis technologických zařízení - zajištění provozní údržby objektu a technických zařízení
  • záruční a pozáruční servis - zastupování klientů při jednání s třetími osobami
  • revize, odborné technické prohlídky - zajištění revizí dle platných vyhlášek a norem (např. elektro, výtahy, spotřebiče, aj.)
  • dálkový monitoring - napojení objektu na systém měření a regulace, dálkové odchytávání poruch, poruchová hlášení atd.
  • nepřetržitá havarijní služba – možnost zamezí vzniku dalších škod na majetku, odstranění závad
  • činnost PO a BOZP - kontrolní činnost požárním technikem, revize PH a HP
  • vedení klíčového hospodářství - evidence klíčového hospodářství, systém generálního klíče.