Náhradní plnění

Náhradní plnění je od 1. 1. 2012 specifikováno novelou zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, která v § 81 ukládá zaměstnavatelům, včetně státních institucí, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním či tělesným postižením (dále jen OZP) na celkovém počtu svých zaměstnanců ve výši povinného podílu 4%.

odkaz na znění zákona

Pokud zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, máte ze zákona o zaměstnanosti povinnost, zaměstnávat z celkového počtu zaměstnanců min. 4% osob se zdravotním postižením. Pokud tak nečiníte, vystavujete se udělení nemalé pokuty.

Odběrem služeb od naší společnosti si můžete jako zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci zajistit náhradní plnění. Splníte tak svoji zákonnou povinnost plynoucí ze zákona o zaměstnanosti, který se týká zaměstnávání OZP – osoby se zdravotním postižením.

Náhradní plnění společnosti RASYGUARD Facility, s.r.o., Vám přináší:

  • splnění zákonné podmínky pro zaměstnávání OZP
  • získáte potřebné a profesionální služby
  • optimalizujete náklady společnosti
  • vyhnete se udělení a vymáhání sankce za nesplnění povinného podílu
  • ušetříte na odvodu státu

Náhradní plnění 2013

Poskytování náhradního plnění je stále v mezích poslední novelizace z roku 2012. Tudíž stále platí pravidla z roku 2012.

Při náhradním plnění nezapomeňte na : Omezení částky odběru náhradního plnění za nezaměstnanou OZP na 36ti násobek průměrné mzdy. Vzhledem k průměrné mzdě za rok 2011 byl pro rok 2012 limit 854.136,- Kč. Z důvodu limitované částky je pro odběratele nutné, aby již z počátku nového roku byli rozhodnuti pro způsob náhradního plnění a případný odběr služeb si co nejdříve objednali.

Dále je třeba pamatovat na to že:

  • ZTP zaměstnanec (zdravotně těžce postižený) je nadále započítáván jako dosud, tj. jako 3x zaměstnanci OZP.
  • Došlo ke zrušení zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a ty již nemohou být započítávány do podílu zaměstnávání OZP.
  • Možnost odběratele vyžádat si potvrzení, nebo čestné prohlášení o zaměstnávání více než 50 % OZP.
  • Dokumentaci o odběru služeb pro náhradní plnění je nutné doložit Úřadu práce do 15. února následujícího roku.