Outsourcing BOZP a PO

Dalším produktem naší společnosti je kompletní zajištění oblasti BOZP a PO pro obchodní společnosti i podnikající fyzické osoby. Pro každého klienta je stanoven náš koordinátorm který řídí potřebné práce a služby a komunikuje se zúčastněnými stranami (zástupci a zaměstnanci, klienta, bezpečnostní technici, orgány státního odborného dozoru atd.)

Bezpečnostní technici, vykonávají práce přímo na pracovištích klienta podle pokynů koordinátora. Jedná se vždy o zaměstnance RASYGUARD Facility. Základním předpokladem pro funkční a aktualizovaný systém je komunikace mezi oběma stranami, především změnové řízení tj. průběžné oznamování klienta o všech personálních, organizačních, technických a technologických změnách koordinátorovi.

Outsourcing BOZP a PO poskytujeme v několika variantách, které se liší rozsahem poskytovaných služeb.