Údržba solárních panelů

Každý majitel solárních či fotovoltaických panelů potřebuje využít co nejvíce zachycené sluneční energie a právě k tomuto účelu je nutná povrchová čistota panelů. Naše zkušenosti i odborné studie dokazují, že znečištěné panely mají přibližně o 10% menší výkon. Snížení výkonu mimo jiné záleží také na okolním prostředí, míře znečištění vzduchu nebo zemědělské aktivitě. Absence údržby či neodborné čištění může dojít k závažnému poškození solárních panelů.

Spolupráce v rámci údržby zahrnuje:

  • mytí a čištění fotovoltaických panelů
  • odborné sekání travnatých ploch a odstranění vzniklého travního odpadu
  • zimní údržbu fotovoltaických panelů a okolních prostor
  • ostraha fotovoltaických parků

Mytí a čištění fotovoltaických panelů

Základní úkon údržby pro maximální výnos z FVP. Spočívá v mytí a čištění panelů speciálními metodami a prostředky, které jsou určené specifickými požadavky právě udržovaných fotovoltaických panelů. Je možné jej provádět i v noci. Frekvence mytí je závislá od polohy Vašeho FV parku. Doporučuje se minimálně 2x za rok.

Sekání travního porostu na ploše areálu

Konstrukce fotovoltaického parku s umístěním panelů je velmi složitá z pohledu údržby travnatých ploch. Proto je důležité svěřit tento úkon údržby specialistům naší společnosti, kteří se postarají o odstranění vzniklého travního odpadu.

Zimní údržba

V zimních měsících se velmi důležité zachytit každý slunečný den, vzhledem k jejich malému počtu. Proto je třeba mít FVP panely připraveny fungovat na maximum i v zimě. Naši profesionální pracovníci jsou Vám k dispozici i v zimních měsících.

Ostraha fotovoltaického parku

Fotovoltaické parky jsou velmi nákladné stavby a stávají se terčem nejrůznějších lapků a vandalů. Je důležité je tedy zabezpečit. V tomto ohledu jsou dvě základní možnosti, elektronická ostraha nebo fyzická ostraha. Ostraha poskytnutá naší mateřskou společností RASYGUARD, s.r.o. je nejlepší cestou k dokonalému zabezpečení Vašeho fotovoltaického parku.

Pro stanovení konečné podoby cenové nabídky je třeba osobní prohlídka Vašeho FV parku. O konečné ceně rozhoduje více faktorů.